Aspekty teoretyczne literatury

    Choć wydawać się to może niektórym czytelnikom niewiarygodne – literatura to nie tylko sam akt czytania, ale też aspekty teoretyczne związane z organizacją dzieła literackiego, tworzeniem świata przedstawionego, czy też przyjęciem odpowiedniego sposobu narracji. To wszystko pozwala wyróżnić dany wytwór wyobraźni autora z tłumu podobnych dzieł literackich. O zagadnieniach czysto teoretycznych traktuje poniższa sekcja portalu.