Teoria gramatyki


    Mówi się, że bez solidnych podstaw teoretycznych nie mogłaby istnieć żadna z praktycznych gałęzi nauki. Dzięki tej podsekcji nauczycie się właściwego stosowania czasów gramatycznych, używania trybów warunkowych, formułowania wypowiedzi z wykorzystaniem strony biernej...a to dopiero początek!