Fonetyka

    Język postrzegać należy jako spójną całość. Nie wystarczy bowiem umieć pisać czy też rozumieć słowo mówione. Istotnym komponentem komunikacji jest także umiejętność odpowiedniego wysławiania się. Zachowanie nienagannego akcentu podczas rozmowy nie jest zadaniem łatwym, dlatego też powstała sekcja "Fonetyka". Jej celem jest oswojenie Was z podstawowymi informacjami dotyczącymi transkrypcji fonetycznej czy też technik artykulacji. Dział ten to przede wszystkim zagadnienia teoretyczne. Przed przejściem do praktyki warto bowiem zapoznać się z podstawami teoretycznymi fonetyki. Mamy tu głównie na myśli transkrypcję i używane w jej ramach symbole oraz reguły jakimi kieruje się angielska wymowa. Z właściwym zapleczem uzyskanie akcentu zbliżonego do native speakera nie będzie wcale takie trudne!